okt 132012
 

Na ruim drie jaar komt voor mij een einde aan het volgen en selecteren van het open source nieuws. Medio 2009 besloot ik om de uitvoering van het Nederlandse open source en open standaardenbeleid kritisch te volgen, aanvankelijk via Transparante Zaken en later via Open Trends.  Een paar maanden eerder was een eind gekomen aan Livre, een open source nieuwsdienst die was opgericht door Frits de Jong en Marco Theunissen en waar ik een aantal jaar met plezier aan had meegewerkt. Destijds, en helaas is het nog niet veel beter geworden, was er weinig aandacht voor open ICT in de reguliere media. Livre voorzag in een journalistieke behoefte. Open Trends werd een ander soort medium met artikelen waar de grens tussen journalistieke afstand en activistische betrokkenheid soms erg vaag was. Ik hou me maar voor dat dit noodzakelijk was in een tijd waar veel onvrede was over de uitvoering van het actieplan Nederland Open in Verbinding en een groot deel van die onvrede niet officieel geuit werd uit angst om ‘kalltgestellt’ te worden.

 Posted by at 20:51