feb 102011
 

Het programmabureau Nederland Open in Verbinding heeft vandaag tien ondertekenaars van het leveranciersmanifest open standaarden verwijderd, omdat zij niet voldoen aan de eis op de eigen website hun commitment aan de uitgangspunten van het manifest te benoemen. Dat het tot tien ondertekenaars beperkt is gebleven is opvallend. Zes ondertekenaars volstaan slechts met het verwijzen naar de tekst van het manifest en lijst van open standaarden (pas toe, of leg uit) zonder daar verder invulling aan te geven, in twee gevallen verwijst de snelkoppeling op de NOiV-pagina naar de algemene website van het betreffende bedrijf. Het programmabureau geeft hiermee uitvoering aan een afspraak die tijdens de bestuurstafel van 31 januari is gemaakt. Op 2 februari kregen alle ondertekenaars die hun commitment nog niet op de eigen website hadden genoemd het verzoek dit binnen een week alsnog te doen. De verwijdering is niet definitief. Zodra een bedrijf voldoet aan de vereiste zal de naam weer worden toegevoegd aan de lijst van ondertekenaars.

De bedrijven die vandaag van de lijst van ondertekenaars zijn verwijderd zijn: Open IT Nederland, NeoNova, Combird, iVOCS, AT Computing, OOIP, Wortell, ICATT, GemeenteOplossingen.nl en Capgemini. Zowel Esri als Circle Software beschikken op dit moment nog niet over een webpagina waarop hun commitment aan het leveranciersmanifest open standaarden tot uitdrukking wordt gebracht. Esri heeft hierover een afspraak met het programmabureau. In het artikel ‘Commerciële sponsoring NOiV Jaarcongres stuit op weinig bezwaar‘ gaf Esri meer duidelijkheid over haar standpunt inzake open standaarden en open source software.De link naar de pagina van Circle Software loopt dood.

MIT Office, de leverancier van iWriter, komt niet verder dan het noemen van het leveranciersmanifest, het benoemen van haar deelname aan de NOiV-werkgroep en de opmerking dat iWriter open standaarden ondersteunt. Dit wordt niet verder uitgewerkt. Green Valley, leverancier van een content management systeem, volstaat met het herpubliceren van het leveranciersmanifest en een verwijzing naar de twee lijsten met open standaarden (pas toe, of leg uit en gangbare open standaarden). De insite-links naar deze lijsten lopen echter dood. De Exxellence Group beperkt het tot een korte melding dat zij blij zijn het leveranciersmanifest te hebben ondertekend (met link naar PDF-bestand) en een bewerking van het persbericht dat bij de presentatie van het manifest is verstuurd. Er wordt geen verdere uitwerking aan gegeven. Filterworks is kort van stof en stelt simpelweg dat zij zich conformeert aan alle standaarden op de pas toe, of leg uit-lijst. Planconsult is ook niet zo’n prater en volstaat met een korte opmerking op haar bedrijfspagina. Atos Origin lijkt ook niet veel tijd aan haar pagina te hebben besteed. Ook daar vinden we een herpublicatie van het leveranciersmanifest en een korte conformiteitsverklaring dat Atos Origin bij de ontwikkeling van haar oplossingen een duidelijke voorkeur heeft voor open standaarden en open source software.

Open Trends zal zich de komende periode verdiepen in de hardheid van de toezeggingen die door de ondertekenaars van het leveranciersmanifest open standaarden zijn gedaan.

 Posted by at 14:57

  One Response to “Tien bedrijven verwijderd als ondertekenaars leveranciersmanifest open standaarden”

  1. [...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Jan Stedehouder, OpenNieuws. OpenNieuws heeft gezegd: Tien bedrijven verwijderd als ondertekenaars leveranciersmanifest open standaarden » Open Trends http://ow.ly/3U1Pw [...]

Sorry, the comment form is closed at this time.