apr 182011
 

De Tweede Kamer wil precies weten hoe het rapport “Open source en open standaarden bij de Rijksoverheid” van de Algemene Rekenkamer tot stand is gekomen.  Daarbij moet onder andere worden ingegaan op het model dat door Marc Vloemans (OSSLO) is aangereikt en op de kritiek van Hans Sleurink en Arjen Kamphuis. De Kamer stelt een groot aantal vragen aan de Algemene Rekenkamer en aan de verantwoordelijke minister. De Algemene Rekenkamer moet ook aangeven wat bij haar de stand van zaken is inzake het Open ICT-beleid, welke bronnen zijn wel en niet heeft gebruikt (en waarom) en hoe zij tot haar conclusies is gekomen. Gezien de hoeveelheid en de aard van de vragen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Tweede Kamer niet tevreden is over de kwaliteit van het rapport van de Algemene Rekenkamer.

Het kabinet wordt gevraagd wat zij verder met het rapport gaat doen en of dit als basis voor nieuw beleid gaat fungeren. De Kamer vraagt onder meer of er een bereidheid is een nieuw onderzoek te doen naar het gebruik van open source en open standaarden bij decentrale overheden. Daarnaast vraagt de Kamer of er mogelijkheden zijn om het “comply or explain, and commit”-principe ook te laten gelden voor decentrale overheden.

 Posted by at 11:30

Sorry, the comment form is closed at this time.